Pražský voucher

V roce 2020 získá firma zČech s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu

Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Public relations pro zCech.cz v Praze za účelem informování sestavenými články s cílem vysvětlit pozitivní aspekty projektu zCech.cz. Očekávaným výstupem jsou články, přičemž výsledky spolupráce si přečtou a také zaujmou přinejmenším statisíce lidí. Projekt Public relations pro zCech.cz je spolufinancován Evropskou unií.

Pražský voucher na kreativní služby (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Reklamní video pro značku zCech.cz v Praze za účelem kvalitní prezentace pomocí nahrávky. Výstupem bude profesionálně zpracované video pro reklamní účely.

Pražský voucher na kreativní služby (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Multimediální prezentace a vývoj webové stránky zCech.cz v Praze za účelem nejen technického zkvalitnění poskytovaných služeb. Očekávaným výstupem je naprogramování řady vylepšení pro uživatele a diváky v orientaci v obsahu stránky, rychlejší a lepší komunikaci s výrobci, zkvalitnění UX, UI, a jiné funkce se zlepšením i pro výrobce.