Pražský voucher

V roce 2020/1 získá firma zČech s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu

Pražský voucher na kreativní služby (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Public relations pro zCech.cz v Praze za účelem informování sestavenými články s cílem vysvětlit pozitivní aspekty projektu zCech.cz. Očekávaným výstupem jsou články pro PR kampaň a komunikace s médii s cílem představovat projekt a poslání zCech.cz. Projekt Public relations pro zCech.cz je spolufinancován Evropskou unií.

Pražský voucher na kreativní služby (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Reklamní video pro značku zCech.cz v Praze za účelem kvalitní prezentace pomocí nahrávky. Výstupem je reklamní video pro podporu představení zCech.cz v délkách 10, 15, 30 a 60 sekund.

Pražský voucher na kreativní služby (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora je mířena na účast firmy zČech s.r.o. na projektu Multimediální prezentace a vývoj webové stránky zCech.cz v Praze za účelem nejen technického zkvalitnění poskytovaných služeb. Očekávaným výstupem je naprogramování celé řady vylepšení, například zlepšení přehlednosti a zážitku uživatele, uskladnění a vyhledávání produktu, optimalizace webu pro mobilní zařízení, tvorba komunikačního rozhraní, úprava grafiky na základě doporučení UX expertů, a jiné.